Czym jest Sakrament Pokuty?

Sakrament pokuty to jeden z najbardziej niezwykłych i pięknych aspektów katolicyzmu. W swojej ogromnej miłości Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Pokuty, abyśmy my grzesznicy otrzymali przebaczenie za grzechy i pojednali się z Bogiem i Kościołem. Sakrament „oczyszcza nas” i odnawia w Chrystusie.

„A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane»” (J 20, 21-23).

Pytania

Po co się spowiadać?

Jeśli dawno się nie spowiadałeś/spowiadałaś, Kościół katolicki chce Cię przyjąć i zaprosić do uczestnictwa w tym pięknym sakramencie przebaczenia. Zrób krok do przodu. Zaskoczy Cię to, jak wspaniale poczujesz się po przystąpieniu do sakramentu pojednania. Wielu katolików mówi, że czuje niesłychany pokój, radość, ulgę i miłość, której się nie spodziewali. Jezus także i Ciebie wzywa do doświadczenia w ten sposób Jego miłosierdzia..
Jakie korzyści wynikają ze spowiedzi?

1. Spowiedź pomaga nam poznać samych siebie.

Św. Augustyn oraz liczni inni święci mówią o znaczeniu poznawania dobrze samego siebie. Poprzez lepsze poznanie siebie, zdajemy sobie sprawę, jak bardzo jesteśmy grzeczni i jak bardzo potrzebujemy prosić o Bożą pomoc i łaskę w życiu. Dzięki częstej spowiedzi Bóg pomaga nam uwolnić się od grzechu.

2. Spowiedź pomaga nam pokonać nasze słabości.

Łaska, jaką otrzymujemy dzięki sakramentowi pojednania, pomaga nam zwalczać nasze wady i upadki, a także przełamuje nasze złe nawyki znacznie szybciej niż w przypadku jej nieotrzymywania.

3. Spowiedź przynosi nam pokój.

Wyrzuty sumienia z powodu grzechów, które popełniamy, mogą powodować wewnętrzny niepokój i spowodować, że tracimy radość z życia. Kiedy słyszymy Boże słowa przebaczenia z ust kapłana w trakcie sakramentu pokuty, z naszego serca spada kamień i ponownie czujemy pokój ducha i serca. Jego źródłem jest dobra relacja z Bogiem.

4. Dzięki spowiedzi stajemy się bardziej święci, jak Jezus.
Jezus był idealnie skromny, hojny, cierpliwy, kochający… innymi słowy, był idealny we wszystkim! Czy Ty także pragniesz być tak samo skromny/skromna, cierpliwy/cierpliwa, kochający/kochająca jak Jezus? Na przestrzeni wieków liczni święci pragnęli tego samego i dlatego uczestniczyli w sakramencie pokuty: by zostali przemienieni w osoby bardziej podobne do Chrystusa. Święty to podobizna Chrystusa.

5. Spowiedź nas wzmacnia.
Za każdym razem, kiedy przystępujemy do sakramentu pokuty, Bóg wzmacnia naszą wolę i kontrolę nad sobą, abyśmy mogli panować nad pokusami. W taki sposób bardziej konsekwentnie realizujemy Wolę Bożą, a nie nasze kaprysy.
Oczywiście, jest mnóstwo korzyści płynących z sakramentu pokuty. Jednak sam musisz zrobić pierwszy krok, aby móc z tych korzyści czerpać. Regularna spowiedź naprawdę przemieni Twoje życie.
Słowa rozgrzeszenia w konfesjonale są piękne: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. 
I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO”. Jezus czeka, aby przebaczyć Twoje grzechy – wystarczy poprosić! Nie zwlekaj dłużej ze skorzystaniem leczniczej mocy spowiedzi.

Jakie są nazwy tego sakramentu? Jakie są jego skutki?

Katechizm Kościoła Katolickiego wyjaśnia, czym jest sakrament pokuty, jakie są jego liczne nazwy oraz łaski z niego płynące:

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą” (KKK 14222).

Nazywa się go sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalne wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech.
Nazywa się go sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy i zadośćuczynienia ze strony grzesznego chrześcijanina.
Nazywa się go sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie-spowiedź z grzechów przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również „wyznaniem”, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka.
Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi „przebaczenia i pokoju”.
Nazywa się go sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie: „Pojednajcie się z Bogiem” (2 Kor 5, 20). Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana: „Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim” (Mt 5, 24). (KKK 1422-1423).

Jak dobrze się wyspowiadać?

Podstawowym wymogiem dobrej spowiedzi jest intencja powrotu do Boga całym sercem, wzorem syna marnotrawnego, i wyznanie grzechów z żalem przed kapłanem.
Dzisiejsze społeczeństwo utraciło poczucie grzechu. Jako katoliccy naśladowcy Chrystusa, musimy włożyć wysiłek w to, aby rozpoznać grzech w naszych codziennych uczynkach, słowach i zaniedbaniach.
Ewangelie ukazują nam znaczenie przebaczania grzechów. Żywoty świętych udowadniają, że osoba, która wzrasta w świętości, ma silniejsze poczucie istoty grzechu, szczerszy żal za grzechy oraz wewnętrzną potrzebę przystąpienia do sakramentu pokuty. Zatem nic dziwnego, że święci są tak przepełnieni radością. Zrozumieli, że sakrament pokuty jest kluczem do porzucenia przed Chrystusem swoich ciężarów i że dzięki niemu mogą służyć Mu z miłością i energią.

Więcej źródeł

Rachunek sumienia

Spowiedź a Pismo Święte

ZNAJDŹ PARAFIĘ, KTÓRA BĘDZIE TWOIM DOMEM

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu parafii i Mszy świętej? Portal kiedymsza.pl pomoże Ci!

Znajdź Mszę św