ODKRYJ PIĘKNĄ WIARĘ WEWNĄTRZ KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

Angielski pisarz G. K. Chesterton napisał: „Trudność w wytłumaczeniu, dlaczego jestem katolikiem, polega na tym, że są tysiące argumentów, które ostatecznie sprowadzają się do jednego powodu: że katolicyzm jest prawdą”. Dwa tysiące lat temu Jezus Chrystus założył Kościół Katolicki, by utrwalić prawdę, którą nam dał i przekazał na przestrzeni setek lat. Dzięki temu, ludzie na całym świecie doświadczają Bożą miłość w każdej epoce i w każdym zakątku świata.

Na przestrzeni lat pojawiło się sporo pytań i obiekcji do nauczania i praktyki Kościoła katolickiego. Jednak pytania istnieją i warto ich szukać. Amerykański arcybiskup czcigodny Sługa Boży Fulton Sheen kiedyś powiedział, że „nie ma nawet stu osób w Ameryce, które by nienawidziły Kościół Katolicki. Są natomiast miliony tych, którzy nienawidzą to, co mylnie uważają za Kościół Katolicki”.

Nasz Pan pragnie, byśmy wszyscy znali i rozumieli Jego prawdę, aby móc w pełni ją zaakceptować i żyć według niej. Chrystus powiedział nam, że „prawda Was wyzwoli” (J 8, 32).

DOŚWIADCZ POKOJU, KTÓRY POCHODZI OD BOGA W KOŚCIELE, NASZYM DOMU

Słowo „katolicki” znaczy „uniwersalny”. Naprawdę taki jest Kościół Katolicki. Jest on żywym organizmem wierzących, których łączy wiara w Jezusa Chrystusa, naszego Pana i Zbawiciela. Na przestrzeni setek lat, Kościół Katolicki był miejscem, w którym można odkryć wiarę chrześcijańską i spotkać się osobiście z Jezusem Chrystusem. Kościół jest kochającą rodziną i światłem wskazującym kierunek do nieba.

JAKĄ TO ROBI RÓŻNICĘ, DO KTÓREGO KOŚCIOŁA NALEŻĘ? INNYMI SŁOWY, CZYM SIĘ WYRÓŻNIA KOŚCIÓŁ KATOLICKI?

Kościół Katolicki nie jest jednym wyznaniem spośród wielu. Jest za to jedyną wiarą, która korzeniami sięga do Jezusa Chrystusa, założyciela Kościoła. Na przestrzeni dwóch tysięcy lat, Kościół Katolicki przechowywał prawdę, której nauczał Jezus. Niezależnie od tego, czy ta prawda była modna, czy nie. We współczesnym Kościele można nawiązać najbardziej osobistą relację z Chrystusem poprzez Świętą Eucharystię, dar Ciała i Krwi Chrystusa dla nas. Choć jego członkowie nie są idealni, Kościół wciąż zawiera pełnię prawdy, która nas wyzwoli. Tak, jak obiecał Jezus.

CZY WIERZENIA KATOLICKIE SĄ ZAKORZENIONE W PIŚMIE ŚWIĘTYM?

Nauczanie Kościoła jest nie tylko zakorzenione w Biblii. Kościół Katolicki, otrzymawszy władzę od Jezusa Chrystusa, skompilował Pismo Święte w formie, w jakiej obecnie istnieje. Słowo Boże zawarte w Piśmie Świętym i Tradycji jest jedyną zasadą wiary wyznawaną przez Kościół Katolicki. Ważne, aby pamiętać, że po śmierci Chrystusa, a przed skompilowaniem Biblii, całe Słowo Boże było przekazywane ustnie przez Tradycję. Wierzenia katolickie są zakorzenione w Słowie Bożym. Są przekazywane przez Pismo Święte i Tradycję, a jako takie, są zachowywane przez Kościół.

Znajdź parafię, która będzie Twoim domem

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu parafii i Mszy świętej? Portal kiedymsza.pl pomoże Ci!

Znajdź Mszę św