Sprawiedliwość społeczna

Według Katechizmu Kościoła Katolickiego, katolicka nauka społeczna to „Kościół [który] czerpie z Ewangelii pełne objawienie prawdy o człowieku. Pełniąc misję głoszenia Ewangelii, w imię Chrystusa przypomina człowiekowi o jego godności i powołaniu do wspólnoty osób; poucza go o wymaganiach sprawiedliwości i pokoju zgodnych z Bożą mądrością” (KKK 2419).

„Nauka społeczna Kościoła proponuje zasady refleksji; formułuje kryteria sądu; podaje kierunki działania” (KKK 2423).

Learn more about Catholic social teaching with these resources:

What the Catechism has to say about Catholic social doctrine
The USCCB on Catholic Social Teaching
Article: Social Justice Isn’t Left or Right; It’s Catholic
USCCB Office of Justice, Peace, and Human Development

“It is by the path of love, which is charity, that God draws near to man, and man to God. But where charity is not found, God cannot dwell. If, then, we possess charity, we possess God, for ‘God is Charity’ (1 Jn 4:8).” -St. Albert the Great

ZNAJDŹ PARAFIĘ, KTÓRA BĘDZIE TWOIM DOMEM

Potrzebujesz pomocy w znalezieniu parafii i Mszy świętej? Portal kiedymsza.pl pomoże Ci!

Znajdź Mszę św